Pravidelné meditace

Pravidelné praxe zahrnují obvykle společnou meditaci zpěvů (cca 30 minut) a sezení (2x30 minut). Praxe nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s meditací a je otevřena všem lidem bez rozdílu věku, vzdělání, národnosti, přesvědčení či vyznání.

Pokud přicházíte poprvé, dejte nám o tom prosím vědět předem (e-mailem či telefonicky). 

Doporučujeme volné, pohodlné oblečení, dlouhé kalhoty a ponožky.

Proč meditovat spolu s dalšími lidmi?

Praxe ve skupině je důležitá z různých důvodů:

  • Společná energie: začít se zenovou meditací je snadné, vytrvat mnohem těžší. Tím, že všichni děláme totéž, si navzájem připomínáme směr, kterým jdeme, a jeden druhého na této cestě podporujeme…
  • Společný růst a sebepoznání: naše mysl ráda vytváří nejrůznější sebeklamy a velmi nerada se jich vzdává. Při společné praxi nám ostatní nastavují pravdivé zrcadlo (a my jim) a pomáhají nám poznat, jací doopravdy jsme. Bez této vzájemné pomoci se může meditace velmi snadno stát pouhým výletem (byť mnohdy příjemným) do světa vlastního ega…